Hva vi tenker om

Miljø

Miljø- og klimautfordringene er et globalt problem, med lokale løsninger. Prek tar et tydelig standpunkt og påvirker der vi kan.

Som et byrå uten stor reisevirksomhet selv er det begrenset hva vi selv kan bidra med, derfor forsøker vi etter beste evne å rådgi våre kunder med miljøvennlige alternativer der vi kan.

Vi ønsker naturlig nok uansett å gå foran som et godt eksempel, derfor er vi medlem av Klimapartnere Viken, hvor vi leverer årlig klimaregnskap og oppdaterte mål, samt gjennom klimakompensasjon via Trefadder, noe du kan lese mer om under.

Logoen for Klimapartnere Viken.

Klimapartnere Viken

Prek er et bærekraftig byrå med grønt fokus ☘️🌿!

Vi er partner i Klimapartnere Østfold (Viken) og for oss bekjent, det eneste reklamebyrået i Viken fylke med avlevert klimaregnskap.

Klimapartnere har verdier som vi ønsker å stå for og som vi kan identifisere oss med. Da er det også fint at vi kan synliggjøre disse verdiene i vår markedsføring utad.

Les mer i saken om oss hos Klimapartnere Viken:

– Vil påvirke til grønn handling

Logo for Trefadder med teksten: «Trefadder. Karbonfangst med norsk klimaskog».

Klimakompensert med Trefadder

Prek AS bidrar til et bedre miljø gjennom å redusere våre avtrykk og klimakompensere resterende utslipp gjennom Trefadder.

Vårt bidrag gjør at vår virksomhet blir klimanøytral! Vi ser på trefadderskap som et langsiktig samarbeid som er forpliktende med tanke på en tryggere fremtid for vårt klima i Norge og hele verden.