Kommunikasjons­byrå
med kvalitet & bredde

Definisjon

[pre:k]

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk: tomt snakk, tøv
Eksempel: det blir mye
prek og lite handling

Betydning og bruk: Konstruktiv samtale, kunnskapsrik
Eksempel: Nyttig prek skaper gode løsninger

La oss ta en prek om:

Våre tjenester

Gode løsninger er fellesnevneren hva våre tjenester angår, nesten uavhengig av hva behovet er, er det stor sannsynlighet for at du havner innom ett – eller flere – av våre fem hovedområder.

Hva har vi gjort

Våre arbeider

Vi i Prek er stolte av hver eneste bokstav som skrives, hver eneste piksel som defineres og ikke minst hver eneste lille tanke som får sitt utspring.

Center Revisjon AS
arbeider
Systec Solutions AS
arbeider
Ove Skår AS
arbeider
Ove Skår AS
arbeider
Pincho Nation
arbeider
arbeider
Hva vi tenker om

Miljø

Miljø- og klimautfordringene er et globalt problem, med lokale løsninger. Prek tar et tydelig standpunkt og påvirker der vi kan.

Vi er medlem i Klimapartnere Viken og kompenserer våre utslipp gjennom planting og bevaring av trær via Trefadder.

Hverdagsøyeblikk