WCAG, har du tenkt på tilgjengelighet?

Publisert
23. januar, 2024
Anslått lesetid
3 minutter

Relaterte tjenester

Nettbutikk, Apper, Nettside

Skrevet av

Portrett av Philip.
Philip R. Olafsen
Digitale enheter hvor UX utvikels med tanke på tilgjengelighet og UX.

Tilgjengelighet og universell utforming er temaer som kun har steget i relevans over det siste tiåret – og godt er det! I denne artikkelen går vi kjapt gjennom siste nytt angående Universell utforming når det kommer til web, den siste WCAG-forskriften fra 2023 og hva som gjelder for deg!

Men hva er egentlig WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines er en felles standard utviklet av World Wide Web Consortium (W3C) hvis formål er å legge til rette for at alle mennesker skal ha tilgang til nettet, uavhengig av funksjonsevne. Likt som vi har ramper for mennesker med behov av rullestol, skal vi f.eks. ha teksting av video for mennesker ved redusert hørsel, eller mulighet for skjermleser ved nedsatt synsevne. Å bygge for tilgjengelighet gagner ikke bare de med funksjonsnedsettelser, men alle brukere av tjenestene dine. WCAG danner retningslinjene for hvordan tilrettelegging skal skje ut fra fire kjerneprinsipper:

  • Mulig å oppfatte
  • Mulig å betjene
  • Forståelig
  • Robust

WCAG er retningslinjene brukt når det kommer til universell utforming av nett- og digitale tjenester. 

WCAG 2.0 vs WCAG 2.1

I Norge er det lovpålagt at private bedrifter skal følge WCAG 2.0 standarden om utforming, den legger listen ved 35 krav under kjerneprinsippene nevnt over. WCAG 2.0 gjelder for bedrifter i privat sektor, mens det nye WCAG 2.1-vedtaket som ble adoptert i starten av 2023 er et tilleggskrav for offentlig sektor. Vedtaket legger til 13 nye kriterier for offentlige plattformer som omhandler bl.a bekreftelse og angrerett ved innsending av juridiske dokumenter. 

Med WCAG 2.1 ble det også lagt ved et krav om en tilgjengelighetserklæring for domenet. I essens en årlig rapport på hvor godt nettstedet er tilrettelagt ut fra kriteriene i WCAG 2.0 + 2.1. Dette gjelder for både offentlige nettsteder og apper*

Kravet om tilgjengelighetserklæring kan også gjelde for deg som privat underleverandør av en offentlig løsning f.eks visma.no/[din_kommune]/søknadskjema. For hvert domene er det også krav om en rapporteringsløsning for siden hvor brukere kan gi tilbakemeldinger. Det er opp til hver side om det er et skjema, telefonnummer, eller en e-postadresse. 

Tilgjengelighetserklæringene skal fylles ut på Digitaliseringsdirektoratet sin side www.uustatus.no.

*Krav om WCAG tilgjengelighetserklæring for offentlige apper trer i kraft 1. februar 2024.

Hvorfor investere i WCAG og tilgjengelighet?

En menneskerett

Her i Norge er likeverdig deltagelse i samfunnet betraktet som en menneskerett. Å følge WCAG er veien å gå for å oppnå universell utforming i IKT-feltet. Det handler om å sørge for at nettsidene våre er forståelige og brukervennlige for alle, uansett situasjon eller funksjonsnedsettelse. Det er også et uttrykk for respekt for menneskeverdet og mangfoldet vi har. 

Økt SEO-rangering og brukerrekkevidde

Rundt 15% av verdens befolkning lider av en eller annen funksjonsnedsettelse, altså 1 milliard mennesker med en estimert kjøpekraft på 6 trillioner dollar. Hvorfor begrense den mulige brukerbasen din? Gi deg selv den beste sjansen for suksess samtidig, som du gjør det rette! 

Det er også verdt å merke seg at sider som bruker semantisk kildekode og optimalisering for brukervennlighet ofte skårer høyere på konverteringer, omdømme og har en positiv effekt på søkemotoroptimalisering. 

Bygge for fremtiden

Ved å ta høyde for WCAG-reglementet og bygge for brukertilgjengelighet nå sikrer du deg også for fremtiden. Utviklingen av universell utforming har bare gått én vei og det er flere krav og økt fokus. Ligger man foran kurven på implementering av disse prinsippene, kan man spare seg flere hodepiner i fremtiden. Så ikke vent til det faktisk blir krise.

Det er lovpålagt

I Norge er UU lovpålagt i både privat og offentlig sektor med noe varierende krav. Likevel er det mange sider som ikke overholder kravene, og risikoen kan være heftige bøter eller tvangsmulkt hvis man blir tatt i kontroll og ikke utbedrer problemene. 

Så hva nå?

Det viktigste steget man tar er å få oversikt på hvordan ens egen tjeneste ligger an. Ta kontakt med oss i Prek hvis du har spørsmål om tilgjengelighet og hvordan få det meste ut av din digitale løsning.

Har du et unikt problem?

Vi står klare til å løfte prosjektet ditt til nye høyder!

Portrett av Philip.

Philip R. Olafsen

Utvikler
+47 91 10 70 94

Relaterte artikler

Hanne Werner
Chris Magnussen
Chris Magnussen
Hold deg oppdatert

Meld deg på nyhetsbrev

Vi sender ut nyheter, lesestoff og relevante gullkorn til alle som ønsker litt kunnskapspåfyll og oppdateringer fra folk i bransjen. Vi lover selvsagt å ikke spamme deg.