Arbeider

Nettside

Komplett nettside for Unger Fabrikker.

Tjenester

Back-end-utvikling, Front-end-utvikling, Nettside, Tekst

Kunde

Unger Fabrikker
Unger-Fabrikker-svart

År

2022

I forbindelse med 100 års-årsjubileumet til den tradisjonsrike industribedriften Unger Fabrikker ble det gjennomført i en oppfriskning av den visuelle profilen. Derfor var det også ønskelig med en oppdatert og tidsriktig nettside, som gjenspeiler og rendyrker den rene, nordiske kvaliteten Unger Fabrikker står for. 

Prek har satt opp en stram og moderne nettside basert på Wordpress/Elementor, hvor alle de ulike produktgruppene presenteres på en oversiktlig måte.